Diensten en producten

Diensten en producten

Opzetten, uitvoeren, ontwikkelen aansturen van:

  • een loket voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en inkomen
  • schoolmaatschappelijk werk (collectief en individueel)
  • outreachend maatschappelijk werk (collectief en individueel)
  • Schulddienstverlening (collectief en individueel)
  • Leerwerkplaats: diverse thema’s in samenwerking met onderwijsinstellingen en vrijwilligers

Organisatieadvies en (project) aansturing op het gebeid van:

  • reorganisatie, bedrijfsop- en afbouw
  • bedrijfsvoering
  • integraal verandermanagement
  • stimuleren van zelfregie van medewerkers en eindgebruikers
  • competentiemanagement

Toezicht en bestuur