Kennis en ervaring

Kennis en ervaring

Duurzame Dienstverlening is als stichting voortgekomen uit MDRplus, dat gespecialiseerd is in duurzame verandertrajecten. Het projectteam van Duurzame Dienstverlening bestaat uit medewerkers die bij MDRplus ruime ervaring hebben opgedaan in de ontwikkeling en aansturing op verschillende gebieden binnen het sociale domein, waaronder vrijwilligersprojecten.

De medewerkers van het projectteam:

  • hebben op strategisch, tactisch en operationeel niveau ervaring met het opzetten, uitvoeren, ontwikkelen en aansturen van een loket voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en inkomen (VraagWijzer), schoolmaatschappelijk werk en outreachend maatschappelijk werk;
  • hebben uitgebreide kennis van en ervaring met integraal verandermanagement, competentiemanagement en zelfregie;
  • geven in opdracht van het ministerie SoZaWe uitvoering aan DATT Werkt!, gericht op versterking van de infrastructuur rond armoede- en schuldenproblematiek.
  • zijn operationeel ingezet bij vraagstukken rond armoede en schuldenproblematiek, huiselijk geweld, sociaal isolement en presentie.
  • hebben in verschillenden werkwijzen gebruikt gemaakt van de zelfredzaamheidmatrix, het ecogram en de doorbraakmethode;
  • hebben in de outreachende benadering ervaring opgedaan met de presentiebenadering (Baart) en zelfregie (Donkers)
  • hebben deelgenomen aan en (kwalitatief) onderzoek uitgevoerd (WMO werkplaats Rotterdam, Activerende Zorg, Sociaal isolement)

Dit geheel aan kennis en ervaring is duurzaam opgebouwd door de medewerkers zelf, zij vertegenwoordigen deze kennis en waarden als ‘collectief’.