De meedenkvoorziening clientondersteuning in het sociaal domein: een steuntje in de rug bij zelfredzaamheid en zelfregie

Heeft u als inwoner van de Gemeente Moerdijk vragen over ( lastige) situaties in uw leven die betrekking hebben op het sociaal domein (zorg, jeugd of werk)? Kunt u daarbij een steuntje in de rug gebruiken? Het kan over uiteenlopende vragen gaan. Heeft u een dementerende vader of moeder en heeft u hierover vragen?  Heeft u een volwassen zoon met beperkingen, die graag op zichzelf wil gaan wonen en wilt u weten hoe u dit kunt regelen met hem? Wilt u bespreken hoe u  passend werk kunt vinden? Heeft u door uw beperking moeite met uw huishouden  en wilt u daar wat aan doen?

Maar uw vragen kunnen ook gaan over bijvoorbeeld daginvulling of sociale contacten.

Voor al deze vragen is er de meedenkvoorziening cliëntondersteuning. Deze ondersteuning richt zich op het brede sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) en is gratis beschikbaar voor alle inwoners die daar behoefte aan hebben.  De Meedenkvoorziening wordt uitgevoerd door coaches van de stichting Duurzame Dienstverlening.  Deze coaches werken onafhankelijk van de gemeente en zijn er voor u.

De Meedenkvoorziening versterkt de zelfregie en zelfredzaamheid van inwoners. Wij nemen uw verantwoordelijkheden niet over.  Door onze coachende manier van werken willen wij u een steuntje in de rug bieden wanneer u er tijdelijk niet zelf uitkomt en vragen heeft  welke u niet beantwoord krijgt.

Hoe werken wij?

(Levens)vragen en doelen vaststellen: coachen naar een oplossing

Bij alle vragen die u heeft over zorg, jeugd of werk (het Sociaal Domein), kunt u telefonisch contact opnemen met de coaches van de Meedenkvoorziening van Duurzame Dienstverlening. Tijdens dit gesprek geeft  u aan waarover u vragen heeft. De coach bespreekt deze vragen met u en kijkt samen met u wat u zou willen bereiken, welke antwoorden u nodig heeft. De coach benoemt met u de gewenste resultaten. De coach maakt met u een afspraak om naar u toe te komen om over uw situatie en uw (levens)vragen te praten. Dit kan bij u thuis of op een andere locatie die u prettig vindt. De coach wijst u de weg naar de oplossingen. De coach denkt met u mee. De coach ondersteunt en motiveert u om zelf in actie te komen. U krijgt daarmee een steuntje in de rug en u houdt zelf de regie.

Deze voorziening is voor alle inwoners van de Gemeente Moerdijk beschikbaar. Voor u als inwoner is deze dienst kosteloos.

U kunt de coaches van Duurzame Dienstverlening als volgt bereiken:
Bel voor een eerste gesprek
tussen 9.00 en 12.00 uur.

Renate Kremers

 
Tel: 06-13969008
E-mail: rkremers@duurzamedienstverlening.nl

Meer over Renate

Renate Kremers is een Toegepast Psycholoog i.o. met als specialisatie coaching, counseling en training. Zij heeft een onderwijskundig en hulpverleners achtergrond en veel ervaring op het gebied van (jeugd) maatschappelijke problematieken. Ook heeft zij affiniteit met verschillende culturen en doelgroepen.

Haar werkwijze is eclectisch, maar vooral gebaseerd op het Oplossingsgericht Werken. Als coach focust zij graag op wat mensen wel kunnen en combineert dit met  zelfredzaamheid en zelfregie. Daarnaast werkt zij graag met de RET methode waarbij de cliënt inzicht krijgt in zijn eigen kracht en denkwijze. Vertrouwen, respect en integriteit zijn haar persoonlijke kernwaarden. Renate heeft een positieve benadering en is gedreven in het ‘verbinden’, niet alleen in cliëntrelaties maar ook met samenwerkingspartners.